Định vị ô tô, xem máy có dây – EV02 chính hãng

1.190.000 

  • Định vị vị trí, sô nhà, tên đường, Cảnh báo tắt mở khóa xe
  • Chống trộm chống cướp tắt máy xe máy từ xa
  • Xem lại lịch sử di chuyển trong 90 ngày
  • Báo cáo vị trí thời gian dừng đổ
  • Báo cáo tổng số KM di chuyển trong ngày, tháng
  • Khanh vùng giám sát

0898.8899.43